Antacids

DIGENE TABLET

DIGENE TABLET

Rs. 12.75    Rs. 15.00

15% Off
ENO POWDER 5GM ORANGE

ENO POWDER 5GM ORANGE

Rs. 6.51    Rs. 7.00

7% Off
GELUSIL MPS TAB

GELUSIL MPS TAB

Rs. 8.50    Rs. 10.00

15% Off
PUDIN HARA PEARLS

PUDIN HARA PEARLS

Rs. 16.20    Rs. 18.00

10% Off
GELUSIL MPS SYRUP

GELUSIL MPS SYRUP

Rs. 73.87    Rs. 86.90

15% Off
WOODWARDS GRIPE WATER

WOODWARDS GRIPE WATER

Rs. 46.75    Rs. 55.00

15% Off
KAYAM CHURNA

KAYAM CHURNA

Rs. 66.96    Rs. 72.00

7% Off
ZANDU PANCHARISTA 450ML SYRUP

ZANDU PANCHARISTA 450ML SYRUP

Rs. 102.30    Rs. 110.00

7% Off
HIMALAYA YASHTI MADHU CAPSULE

HIMALAYA YASHTI MADHU CAPSULE

Rs. 140.00    Rs. 150.00

7% Off
DIGENE MINT 200ML GEL

DIGENE MINT 200ML GEL

Rs. 80.75    Rs. 95.00

15% Off
ENO POWDER 100GM LEMON

ENO POWDER 100GM LEMON

Rs. 92.07    Rs. 99.00

7% Off
ENO POWDER 5GM LEMON

ENO POWDER 5GM LEMON

Rs. 6.51    Rs. 7.00

7% Off
PUDIN HARA 30ML LIQUID

PUDIN HARA 30ML LIQUID

Rs. 41.85    Rs. 45.00

7% Off
ENO POWDER 5GM COLA

ENO POWDER 5GM COLA

Rs. 6.51    Rs. 7.00

7% Off
ENO POWDER 5GM REGULAR

ENO POWDER 5GM REGULAR

Rs. 6.51    Rs. 7.00

7% Off
ENO POWDER 100GM REGULAR

ENO POWDER 100GM REGULAR

Rs. 92.07    Rs. 99.00

7% Off
ENO POWDER 100GM ORANGE

ENO POWDER 100GM ORANGE

Rs. 83.70    Rs. 90.00

7% Off